Handleiding - Easy RI&E

Ga naar de inhoud
Handleiding Easy RI&EMet de Easy RI&E brengt u in kaart wat er goed gaat op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid en wat er verbeterd dient te worden.

Na het inloggen treft u het 'Dashboard' aan, waar u ziet hoe ver u bent met uw RI&E. Voor u begint vragen we u rechtsboven het te starten bij 'instellingen'. Wanneer u terug bent op het 'Dashboard' dan ziet u 'Inventarisatie' en 'Aanpak risico's'. Dit zijn de twee stappen die u zet om de RI&E op te stellen. Kies bovenin voor Inventarisatie of onderin de knop 'verder' om te beginnen met het invullen van de RI&E.

Inventarisatie

De inventarisatie is de beoordeling of een risico aanwezig is. Bij het doorlopen van de RI&E kunt u bij iedere module kiezen of het thema voor uw bedrijf van toepassing is of niet. Zo niet dan kunt u het thema uitschakelen. Bij de thema's die voor uw organisatie van toepassing zijn, krijgt u vragen met een toelichting. De vragen dient u te beantwoorden met 'ja', 'nee' of 'n.v.t.'.

'ja' betekent dat het risico voldoende is beheerst. We adviseren u de beheersmaatregel te vermelden in de toelichting. Zodoende voert u positief bewijs aan.
'nee' betekent dat het risico aanwezig is, maar onvoldoende beheerst is. U dient nog een maatregel te nemen om de situatie te verbeteren.
'n.v.t.' betekent dat het risico binnen uw organisatie niet voorkomt.

Aan het einde kunt u ook nog risico's toevoegen die u niet bent tegengekomen in de vragenlijsten. Dat kan in de laatste Module Overige risico's. Er wordt aan u gevraagd kort te beschrijven wat het risico is. Past het onderwerp bij één van de thema's uit de eerdere modules, dan geeft u bij het 'nieuwe risico' een thema aan waar dit risico bij hoort. Let op: het systeem zal dit nieuwe risico dan automatisch verplaatsen naar de lijst binnen het thema dat u heeft gekozen. Past het nieuwe risico niet bij een thema uit de vorige modules, dan blijft het nieuwe risico staan in de module 'Overige risico's'.

Aanpak risico's

Hoe belangrijk is dit risico? Welke acties gaat u ondernemen?

Het systeem geeft automatisch een risicoscore: hoog, middel of laag. U bekijkt of dit past bij uw situatie. Zoniet, dan kunt u dit aanpassen en de keuze motiveren. Daarna gaat u acties plannen. Dat gebeurt alleen voor de vragen die u met 'nee' heeft beantwoord tijdens de inventarisatie. U geeft bij ieder verbeterpunt aan welke actie u wilt gaan nemen, wie hiervoor verantwoordelijk is en wanneer die actie start en afgerond is.

RI&E rapportage

Als u deze stappen hebt doorlopen, dan is de RI&E voor uw bedrijf opgesteld. U kunt aan de slag met de acties die u in easyrie heeft gezet. Als u acties heeft afgerond, dan kunt u dit in het systeem invullen, eventueel kunt u een foto of document als bewijs bijvoegen. Wanneer u de RI&E beschikbaar wilt maken voor anderen, dan is het mogelijk de RI&E af te drukken naar een pdf en deze te printen of mailen.

Veel succes met het invullen van de RI&E!
Terug naar de inhoud