Easy RI&E Light - Easy RI&E

Easy RI&E Light - Easy RI&E

Ga naar de inhoud
Easy RI&E met lichte toetsing


Met Easy RI&E brengt u in kaart wat er goed gaat op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid en wat er verbeterd dient te worden. Easy RI&E is een online instrument om de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren.

De inventarisatie is de beoordeling of een risico aanwezig is. Bij het doorlopen van de RI&E kunt u bij iedere module kiezen of het thema voor uw bedrijf van toepassing is of niet. Zo niet dan kunt u het thema uitschakelen. Bij de thema's die voor uw organisatie van toepassing zijn, krijgt u vragen met een toelichting. De vragen dient u te beantwoorden met 'ja', 'nee' of 'n.v.t.'. U kunt bij het antwoord zelf een toelichting plaatsen.

Wanneer u ‘nee’ antwoord, betekent het dat het risico onvoldoende is beheerst. Het systeem geeft automatisch een risicoscore: hoog, middel of laag. U geeft bij ieder verbeterpunt aan welke actie u wilt gaan nemen, wie hiervoor verantwoordelijk is en wanneer die actie afgerond moet zijn. U kunt uw vorderingen eenvoudig en snel bekijken via het digitale dashboard van Easy RI&E. Bovendien ontvangt u enkele dagen voor de termijn verloopt een e-mail ter herinnering.

Toetsing
Als u deze stappen hebt doorlopen, dan is de RI&E voor uw bedrijf opgesteld. U brengt ons op de hoogte, waarna de RI&E door een kerndeskundige wordt getoetst. Hierdoor hoeft u deze niet extern te laten toetsen. De toetsingscriteria zijn door de brancheorganisaties van kerndeskundigen vastgelegd in de ‘Leidraad RIE Toets’, welke is goedgekeurd door het ministerie van SZW. Wij zorgen er samen met u voor dat uw RI&E actueel, volledig en betrouwbaar is.

Na de toetsing kunt aan de slag met de acties die u in Easy RI&E heeft gezet. Als u acties heeft afgerond, dan kunt u dit in het systeem invullen, eventueel kunt u een foto of document als bewijs bijvoegen. Wanneer u de RI&E beschikbaar wilt maken voor anderen, dan is het mogelijk de RI&E af te drukken naar een pdf en deze te printen of mailen. Tevens kan de RI&E per functie worden afgedrukt.

Geldigheid
De RI&E is 5 jaar geldig tenzij zich tussentijds wijzigingen voordoen in gebouw, inrichting, werkwijze of wetgeving. Indien uw bedrijf VCA gecertificeerd is, dient u per 3 jaar de RI&E te evalueren. Het plan van aanpak dient u periodiek bij te werken. We bieden u 5 jaar toegang tot Easyrie.nl.

Aan het einde van de looptijd nemen we vrijblijvend contact met u op, om te informeren of een actualisatie van de RI&E wenselijk is. Vinden er al eerder wijzigingen plaats of vindt u een actualisatie zelf noodzakelijk, dan vernemen we dit graag.  

Nazorg
Heeft u vragen over de Easy RI&E of het plan van aanpak, dan zijn we graag bereid deze te beantwoorden.
Wenst u jaarlijks de Easy RI&E en het plan van aanpak door te spreken en op deze wijze actueel te houden, vraag ons dan naar de mogelijkheden.

Kosten
De Easy RI&E bieden we aan voor € 350,- excl. BTW. Hiervoor heeft 5 jaar lang toegang tot uw Easy RI&E op easyrie.nl en wordt deze eenmalig getoetst door de veiligheidskundige.

Terug naar de inhoud