Easy RI&E Compleet - Easy RI&E

Ga naar de inhoud
De Easy RI&E Compleet: van uitvoering tot toetsing


Uitvoeren RI&E
We zullen middels een bedrijfsbezoek de risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) uitvoeren bij u op locatie. Er wordt een gesprek gevoerd waarmee het algemeen beleid in kaart wordt gebracht. Tijdens dit gesprek worden onder andere de volgende onderwerpen besproken:
▪ het arbo- en verzuimbeleid
▪ werk- en rusttijden
▪ voorlichting, instructie en toezicht
▪ preventietaken

Vervolgens wordt een rondgang door het gebouw gemaakt, waarbij werkplekken en werkzaamheden worden beoordeeld. Tijdens de rondgang worden een aantal medewerkers geobserveerd en aan hen worden enkele vragen gesteld. Er wordt beoordeeld of de risico’s uit het Arbobesluit binnen uw organisatie aanwezig zijn en/of deze voldoende worden beheerst. Als onderdeel van de rondgang wordt gekeken naar de beschikbaarheid van bedrijfshulpverlening, noodplanning en noodvoorzieningen.

Tijdens de uitvoering van de RI&E bieden we u graag de gelegenheid om vragen te stellen, zodat u eventuele knelpunten vanuit de eigen organisatie naar voren kunt brengen.

Evaluatie
De bevindingen rapporteren we in Easy RI&E, een online instrument. De RI&E dient een realistisch beeld te geven van de situatie binnen uw organisatie. Om die reden vermelden wij niet alleen de tekortkomingen, maar ook de punten waarop uw organisatie goed presteert. Hiermee kunt u immers aantonen te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Indien uw organisatie niet voldoet aan de wet- en regelgeving of risico’s heeft die onvoldoende beheerst zijn, dan nemen we dit op in de rapportage en het plan van aanpak. Geconstateerde risico’s worden op basis van ‘kans x effect x blootstelling’ geëvalueerd, waarmee wordt bepaald of het risico voldoende is beheerst.

Plan van aanpak
Verbeterpunten die noodzakelijk zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving of waarmee risico’s beheerst kunnen worden, vermelden we in het Plan van aanpak. Niet alleen de tekortkoming wordt vermeld, maar ook hoe u deze op praktische wijze kunt oplossen. We geven bij ieder verbeterpunt aan welke maatregel u kunt nemen, wie hiervoor verantwoordelijk is en wanneer die actie afgerond moet zijn. U kunt uw vorderingen eenvoudig en snel bekijken via het digitale dashboard van Easyrie. Bovendien ontvangt u enkele dagen voor de termijn verloopt een e-mail ter herinnering.

De RI&E is gereed en nu?
Na afronding van de RI&E en het plan van aanpak ontvangt u van ons de inloggegevens. U heeft nu altijd toegang tot uw eigen Easy RI&E via in Easyrie.nl. Hierna kunt u zelf aan de slag om de maatregelen uit het plan van aanpak uit te voeren. Het is goed om in het plan van aanpak aan te tekenen welke actie u heeft ondernomen. Zodoende toont u aan dat maatregelen worden onderzocht of zijn genomen.

Wanneer u de Easy RI&E beschikbaar wilt maken voor anderen, dan is het mogelijk de Easy RI&E af te drukken naar een pdf-bestand en deze te printen of mailen. Tevens kan de Easy RI&E per functie worden afgedrukt.

Toetsing
Wanneer tijdens de uitvoering van de RI&E geen kerndeskundige betrokken is, dan is veelal een toetsing verplicht. De toetsingscriteria zijn door de brancheorganisaties van kerndeskundigen vastgelegd in de ‘Leidraad RIE Toets’, welke is goedgekeurd door het ministerie van SZW.
Bij de samenstelling van uw RI&E is een gecertificeerd hoger veiligheidskundige (kerndeskundige) betrokken, daarom hoeft u de RI&E niet extern te laten toetsen. Wij garanderen dat uw RI&E actueel, volledig en betrouwbaar is, en voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.

Geldigheid
De RI&E is 5 jaar geldig tenzij zich tussentijds wijzigingen voordoen in gebouw, inrichting, werkwijze of wetgeving. Indien uw bedrijf VCA gecertificeerd is, dient u per 3 jaar de RI&E te evalueren. Het plan van aanpak dient u periodiek bij te werken. We bieden u 5 jaar toegang tot Easyrie.nl.

Aan het einde van de looptijd nemen we vrijblijvend contact met u op, om te informeren of een actualisatie van de Easy RI&E wenselijk is. Vinden er al eerder wijzigingen plaats of vindt u een actualisatie zelf noodzakelijk, dan vernemen we dit graag.

Nazorg
Heeft u vragen over de RI&E of het plan van aanpak, dan zijn we graag bereid deze te beantwoorden.
Wenst u jaarlijks de RI&E en het plan van aanpak door te spreken en op deze wijze actueel te houden, vraag ons dan naar de mogelijkheden.

Kostenoverzicht
We voeren voor u de Easy RI&E uit en bieden u 5 jaar toegang tot Easyrie.nl. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte en de risico’s binnen het bedrijf wordt een offerte opgemaakt. U kunt de Easy RI&E al laten uitvoeren voor een vanaf prijs van € 650,- exclusief BTW.


Terug naar de inhoud